GroeiLAB

Visie

CBS Smitshoek kenmerkt zich door een krachtige leercultuur. GROEIEN EN LEREN staan centraal. In de visie bereiden wij leerlingen graag goed voor op de toekomst door cognitieve, creatieve en sociale vaardigheden aan te leren. Hoge resultaten, goede kwaliteit, passend onderwijs, integratie van ICT en W&T staan hoog in het vaandel. 

Een leerkracht op CBS Smitshoek draagt niet alleen kennis over, maar inspireert kinderen en daagt hen uit tot groeien en leren, waarbij wij hoge verwachtingen hebben ten aanzien van nieuwe dingen uitproberen. Zo groeit de nieuwsgierigheid en eigenwaarde en krijgen leerlingen steeds meer zicht op hun eigen leerproces. 

Eigen interne Plusklas het GroeiLAB

Uit recent wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat leerlingen die naar een Plusklas gaan grotere kans hebben om succesvoller te zijn op het VO. Zij doorlopen de middelbare school gemiddeld sneller, halen hogere cijfers en slagen vaker in 1 keer voor hun VWO diploma.

De leerlingpopulatie op CBS Smitshoek is bovengemiddeld sterk. Op onze school is er dan ook een eigen interne plusklas voor meer- en hoogbegaafde leerlingen; het GroeiLAB genaamd. Het symbool van het Groeilab verwijst naar groeien en ontdekken. Groeien is een actief proces, waarbij de leerling eigenaar is, maar de leerkracht, de medeleerling en de ouders ook een rol spelen. Vanuit de visie van CBS Smitshoek werken we aan de Groeimindset (Dweck) van alle leerlingen. 

Met een Groeimindset weet je dat kennis en vaardigheden die je vandaag NOG niet beheerst wel kan aanleren door nieuwe uitdagingen aan te gaan en de juiste instrumenten in te zetten. Zo word je iedere dag een stukje beter. Echt leren vindt plaats op het moment dat je in de LEERKUIL stapt en weet hoe je daar met de juiste tools weer uit kan komen. Wanneer dit lukt, ontwikkel je zelfkennis en zelfvertrouwen.

Uitdagend aanbod
Alle leerlingen worden uitgedaagd in de klas om de leerkuil in te gaan. Een aantal van hen gaat niet de leerkuil, omdat zij meer nodig hebben dan de basis en verrijkingsstof in de klas om tot leren te komen. In het GroeiLAB krijgen leerlingen een aanbod wat aansluit bij de specifieke onderwijsbehoeftes en doelen van deze leerlingen. Er wordt gewerkt aan vaardigheden die nodig zijn om te ‘leren leren, leren leven en leren denken’. Door hieraan te werken kunnen zij ook hun veerkracht en doorzettingsvermogen verder ontwikkelen.

Doelen GroeiLAB

  • werken aan een groeimindset 
  • werken aan persoonlijke leerdoelen en vaardigheden
  • verdiepen van intrinsieke motivatie
  • samenwerken met ‘peers’; gelijkgestemden

Onze leerkrachten weten dat er een verschil is tussen een meer- hoogbegaafde leerling en een intelligente leerling. Naast hoge scores kijken we naar de kenmerken van deze leerlingen via Sidi en observaties.