Zo doen we dat op CBS Smitshoek!

Uw kind is uniek, dat vindt u, maar dat vinden wij ook.

Dit betekent voor ons, dat we niet elk kind op dezelfde manier kunnen benaderen. In onze omgang met kinderen zullen we hier rekening mee houden. 

Onze kleuters leren door te spelen!

Op CBS Smitshoek zitten 4-, 5- en 6-jarigen in één groep (heterogene groepering). In onze visie is deze groeperingsvorm bij kleuters zeer geschikt, omdat kinderen veel van elkaar kunnen leren, elkaar kunnen helpen, nauwelijks faalervaring opdoen als iets nog moeilijk is en mee kunnen doen met de ouderen als ze al verder zijn in hun ontwikkeling. Zelfstandigheid vinden we erg belangrijk. Zelf dingen ontdekken, met elkaar spelen, zelf je spullen pakken en weer opruimen natuurlijk, gezonde nieuwsgierigheid ontwikkelen. Het onderwijs in onze onderbouw is gebaseerd op het concept basisontwikkeling. Hierbij streven we er naar kinderen ervaringen te laten opdoen die bijdragen aan een brede persoonsontwikkeling. Er wordt een brede basis gelegd voor ontwikkeling, waarin kennis en vaardigheden een zinvolle plaats innemen.

In de begeleiding van kinderen gaat het vooral om doelen als kunnen samenwerken, initiatieven nemen, kunnen communiceren en met symbolen kunnen omgaan.

Groep 3 tot en met 8

Op CBS Smitshoek werken we vanaf groep 3 met jaargroepen. Het onderwijs in de groepen 3 t/m 8 is verdeeld in vakken. Lezen, schrijven, rekenen en taal vormen het hoofddeel van de dag. Ook zijn er wereld oriënterende vakken: geschiedenis, aardrijkskunde en biologie en natuurlijk godsdienst. Wekelijks is er ruimte voor creatieve vakken als muziek, handvaardigheid en tekenen. Gymnastiek en verkeer completeren het geheel. In de groepen 3 t/m 8 wordt er gewerkt met drie aanpakken. Voor de hoofdvakken zijn de kinderen gegroepeerd in de 3 aanpakken naar de instructie- en begeleidings-behoeften die ze hebben. De basis voor deze indeling vormt het groepsplan. Als nieuwe leerstof wordt aangeboden, starten we met de hele groep. De kinderen verwerken de aangeboden stof op eigen niveau. Deze indeling kan per les verschillen en is afhankelijk van de mate waarin de leerling een doel al wel of nog niet beheerst.

Aanpak 1:
Dit zijn de instructie gevoelige kinderen, kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Deze groep krijgt vaak verlengde instructie aan de instructietafel in een klein groepje na de basisinstructie. Ook krijgt deze groep vaak begeleide verwerking. Dit betekent dat na alle instructies de verwerking (deels) onder begeleiding van de leerkracht gemaakt wordt.

Aanpak 2:
Dit is de basisgroep. Deze kinderen hebben ook veel baat bij de instructie van de leerkracht. Ze volgen de leerlijnen zoals aangegeven voor de betreffende jaargroep in de methode. De instructies en verwerkingsopdrachten zijn hierop afgestemd.

Aanpak 3:
Dit zijn de kinderen die al verder ontwikkeld zijn. Zij starten met de verwerking nadat de leerkracht kort het doel van de les heeft aangegeven. Zij mogen meer zelf op onderzoek uit. Bij nieuwe stof doen zij beperkt mee aan de instructiemomenten. Het snel starten en zelf onderzoeken zien wij als middel om deze leerlingen nieuwsgierig te laten blijven. Er mag geen ‘luie luisterhouding’ of verveling ontstaan.