Praktische zaken

Schooltijden

We hanteren een vijf gelijke dagen model, wat betekent dat alle leerlingen op alle schooldagen van
8.30u tot 14.00u naar school gaan. Aansluitend op onze schooltijden is er een mogelijkheid om gebruik te maken van diverse kinderopvangorganisaties voor opvang van uw kind. Kibeo verzorgt buitenschoolse opvang op onze locaties.

Dagelijks gaan om 8.15u onze schooldeuren open voor de inloop.
Om 8.30u verwachten we al onze leerlingen in de klas om de lesdag te starten.

Onze school kent een continurooster, wat betekent dat de leerlingen de hele dag op school blijven. Zij nemen drinken en een gezond tussendoortje voor in de kleine pauze mee en eten en drinken voor de lunch. 

Kibeo

 

Lichamelijke opvoeding

De leerlingen van groep 3 tot en met 8 krijgen 2x per week gym van de (vak)leerkracht in sporthal Riederpoort volgens rooster. Ze hebben voor lessen sportkleding (korte broek en shirt) en sportschoenen voor in de zaal nodig. 

Groep 1/2 maakt gebruik van de speelzaal op de eigen locatie. Zij hebben hiervoor gymschoenen nodig, die zij zelfstandig aan en uit kunnen doen.

Contact met de leerkracht en de school

CBS Smitshoek maakt gebruik van ouderplatform Social Schools. Via deze weg kunt u contact opnemen met de leerkracht. Zo stelt u bijvoorbeeld een korte vraag of maakt een afspraak.

De leerkrachten zijn dagelijks na lestijd bereikbaar en we houden vier keer per jaar ingeplande gesprekken. Denk hier bij aan kennismakings-, voortgangs- en rapportgesprekken.