Rots & Water

Uw kind beter in zijn vel dankzij Rots en Watertraining

Sinds schooljaar 2015-2016 verzorgen wij Rots en Watertrainingen voor leerlingen, die extra ondersteuning nodig hebben bij sociale interactie. Rots en Water is een psychofysieke training waarin kinderen leren zich onafhankelijk op te stellen en eigen keuzes te maken (Rots), maar ook om met anderen samen te werken, te spelen en te leven (Water). Afhankelijk van de situatie leert het kind voor een Rots- of Waterhouding te kiezen.

Wat levert het op?

  • Meer zelfvertrouwen, zelfreflectie en zelfbeheersing. Voor kinderen die zich zekerder willen voelen en meer zelfvertrouwen willen krijgen. Voor kinderen die gauw boos worden en dit niet meer willen.
  • Beter kunnen maken van eigen keuzes. In deze tijd waarin groepsdruk en pesten veel voorkomt, is het fijn om stevig in je schoenen te staan.
  • Betere communicatieve en sociale vaardigheden. Het leren aangeven van grenzen en het respecteren van de grenzen van anderen.
  • Het voorkomen van conflicten.

De cursus wordt onder schooltijd gegeven door onze eigen Rots en Watertrainers. 

Voor alle leerlingen m.b.t. hun sociaal emotionele ontwikkeling maken we gebruik van de methode Kwink. De methode richt zich ook op mediawijsheid en actief burgerschap.