Ons team

Onze school wordt dagelijks bezocht door ruim 900 leerlingen, die onderwijs krijgen in 35 groepen verdeeld over 3 locaties. Ruim 90 personeelsleden zorgen iedere dag voor goed onderwijs van hoge kwaliteit.

We laten u graag zien wie er in onze organisatie werken en wat hun functie is.

Hanneke Meulblok is directeur van cbs Smitshoek. Samen met drie teamleiders,

 • Bernadette Lauf (groep 1,2 en3
 • Karin Hogenbirk (groep 4 en 5)
 • Inge Tellings (groep 6,7 en 8)

vormen zij het managementteam, het MT. 

Juf Sabine, juf Larissa en juf Sabrina zijn de intern begeleiders en zij zijn veranwoordelijk voor de zorg op school. Samen met het MT vormen zij het zorgteam.

De leerkrachten zijn verdeeld over drie locaties. We vinden het belangrijk dat broertjes en zusjes tot en met groep 5 op dezelfde locatie zitten. De verdeling ziet er voor schooljaar 2023-2024 er als volgt uit.

Locatie Riederhof

Dit is de hoofdlocatie, waar dit schooljaar 20 groepen; groep 1 tot en met 8 zijn gehuisvest en Kibeo verzorgt op deze locatie buitenschoolse opvang.

 • 1/2a : juf Marieke en juf Mariska
 • 1/2b : juf Caroliene en juf Anouk 
 • 1/2c : juf Karin en meester Erwin
 • 1/2d : juf Esther en juf Samantha
 • 1/2e : juf Nikki en juf Wilma
 • 6a : meester Ruben
 • 6b: meester Bart en juf Linda

 

 • 3a : juf Anoek en juf Evelien
 • 3b : juf Mirjam en juf Marja
 • 3c : juf Claudia en juf Liesbeth
 • 7a : juf Saskia en juf Linda
 • 7b : juf Esmee en juf Angelique
 • 7c : meester Robbert en juf Femke
 • 4a : juf Esther en juf Suzanne
 • 4b : juf Yanni en juf Erin
 • 4c : juf Yvonne en juf Yanni
 • 8a : juf Clarinda en juf juf Mandy
 • 8b : juf Susanne en juf Roos
 • 8c : juf Kirsten
 • 5a : juf Valencia en meester Harald
 • 5b : juf Linda en juf Erin
 

Locatie Brandsma-akker

Op locatie Brandsma-akker zijn dit schooljaar 12 groepen gehuisvest. Ook op deze locatie willen we in de toekomst groep 1 tot en met  8 aanbieden. Kibeo verzorgt op deze locatie buitenschoolse opvang.

 • 1/2f : juf Wilma en juf Yvonne
 • 1/2g : juf Annike en juf Wilma
 • 1/2h : juf Samanta en juf Ingrid
 • 5c :  juf Leontine en juf Jacovine
 • 5d : juf Ingrid en juf Marissa
 • 3d : juf Ellen en juf Laura
 • 3e : juf Mandy en juf Nesrin
 • 7b :  juf Esmee en juf Dominique
 • 7d : juf Saskia en meester Rob
 • 7e : juf Jolanda en juf Sandra
 • 4d : juf Hanna en juf Marja
 • 4e : juf Babette
 

Locatie Kouwenhoven-akker

Op deze locatie zijn acht bovenbouwgroepen, groepen 6, 7 en 8 gehuisvest en CBS Smitshoek deelt deze locatie met OBS De Driehoek. 

 • 6c : juf Mariëlle en juf Anneloes
 • 6d : juf Yasmin en juf Valencia
 • 7d : juf Ranee
 • 7e : juf Loiloi
 • 8d : juf Denise
 • 8e : juf Ditte en juf Femke

 Juf Valencia, juf Gül, juf Marian, juf Denise, juf Kate, juf Suzan en juf Patricia geven als onderwijsassisent ondersteuning in al onze groepen op de verschillende locaties.

Meester Rob, juf Lisanne en juf Patty zijn vakleerkrachten bewegingsonderwijs. Zij verzorgen dagelijks de gymlessen in sporthal De Riederpoort, die aan onze school grenst.

Juf Inge, juf Lineke, juf Marit en juf Susan zijn arrangementsbegeleiders. Zij begeleiden leerlingen met een arrangement vanuit SWV Riba.

Voor alle ICT aangelegenheden kunnen we bij de ICT-coördinator juf Leonie terecht.

Juf Clarinda en juf Nikki zijn onze vakleerkrachten drama.

Juf Loiloi verzorgt de Rots & Water training.

Juf Esther is onze beeldcoach en begeleider van stagiaires van diverse opleidingen. Denk bijvoorbeeld aan studenten van de PABO of van de opleiding onderwijsassistent.

Juf Lilian verzorgt onderwijs aan onze excellente leerlingen in het groeiLAB.

Dagelijks worden we ondersteund door juf Freda en juf Sarah, onze secretaresses. Juf Judith zorgt voor alle facilitaire zaken, als facilitair medewerker en meester Henk, juf Chandra en juf Miranda zijn onze conciërges.