Ons team

Onze school wordt dagelijks bezocht door ruim 900 leerlingen, die onderwijs krijgen in 35 groepen verdeeld over 3 locaties. Ruim 90 personeelsleden zorgen iedere dag voor goed onderwijs van hoge kwaliteit.

We laten u graag zien wie er in onze organisatie werken en wat hun functie is.

Hanneke Meulblok is directeur van cbs Smitshoek. Samen met twee teamleiders,

 • Karin Hogenbirk (groep 1 tot en met 4)
 • Inge Tellings (groep 5 tot en met 8)

vormen zij het managementteam, het MT. 

Juf Sabine, juf Larissa, juf Amy en juf Sabrina zijn de intern begeleiders en zij zijn veranwoordelijk voor de zorg op school. Samen met het MT vormen zij het zorgteam.

De leerkrachten zijn verdeeld over drie locaties. We vinden het belangrijk dat broertjes en zusjes tot en met groep 5 op dezelfde locatie zitten. De verdeling ziet er voor schooljaar 2023-2024 er als volgt uit.

Locatie Riederhof

Dit is de hoofdlocatie, waar dit schooljaar 20 groepen; groep 1 tot en met 8 zijn gehuisvest en Kibeo verzorgt op deze locatie buitenschoolse opvang.

 • 1/2a : juf Linda en juf Mariska
 • 1/2b : juf Violet en juf Anouk 
 • 1/2c : juf Karin en juf Stephanie
 • 1/2d : juf Wilma en juf Samantha
 • 1/2e : juf Melissa en juf Denise
 • 1i: juf Nesrin en juf Gelbrich
 • 6a : meester Ruben
 • 6b: meester Bart en juf Valencia

 

 • 3a : juf Liesbeth en juf Claudia
 • 3b : juf Mirjam en juf Marja
 • 7a : juf Saskia en juf Linda
 • 7b : juf Esmee en juf Angelique
 • 7c : meester Robbert en juf Elise
 • 4a : juf Esther en juf Suzanne
 • 4b : juf Yanni en juf Valencia
 • 8a : juf Clarinda en juf Mandy
 • 8b : juf Susanne en juf Roos
 • 8c : juf Christel en juf Jolanda
 • 5a : juf  Sabine en juf Elise
 • 5b : juf Valencia en meester Harald
 • 5c: juf Linda en juf Sanne
 

Locatie Brandsma-akker

Op locatie Brandsma-akker zijn dit schooljaar 12 groepen gehuisvest. Ook op deze locatie willen we in de toekomst groep 1 tot en met  8 aanbieden. Kibeo verzorgt op deze locatie buitenschoolse opvang.

 • 1/2f : juf Wilma en juf Annike
 • 1g : meester Erwin
 • 2h : juf Caroliene en juf Gizem
 • 4c : juf Jolanda en juf Sandra
 • 4d : juf Cynthia en juf Gül
 • 3c : juf Ellen en juf Kate
 • 3d : juf Marja en juf Marian
 • 5d :  juf Leontine en juf Jacovine
 • 5e : juf Babette en juf Annelies

 

 

Locatie Kouwenhoven-akker

Op deze locatie zijn acht bovenbouwgroepen, groepen 6, 7 en 8 gehuisvest en CBS Smitshoek deelt deze locatie met OBS De Driehoek. 

 • 6c : juf Mariëlle en juf Anneloes
 • 6d : juf Yasmin en juf Babette
 • 7d : juf Ranee
 • 7e : juf Loiloi
 • 8d : juf Denise
 • 8e : juf Ditte en meester Michael

 Juf Valencia, juf Gizem, juf Gül, juf Marian, juf Denise, juf Kate, juf Suzan en juf Patricia geven als onderwijsassisent ondersteuning in al onze groepen op de verschillende locaties.

Meester Rob, juf Lisanne en juf Patty zijn vakleerkrachten bewegingsonderwijs. Zij verzorgen dagelijks de gymlessen in sporthal De Riederpoort, die aan onze school grenst.

Juf Inge, juf Lineke, juf Marit en juf Susan zijn arrangementsbegeleiders. Zij begeleiden leerlingen met een arrangement vanuit SWV Riba.

Juf Marit is onze medewerker Events.

Voor alle ICT aangelegenheden kunnen we bij de ICT-coördinator juf Leonie terecht.

Juf Clarinda is onze vakleerkrachten drama.

Juf Loiloi verzorgt de Rots & Water training.

Juf Esther is onze beeldcoach en begeleider van stagiaires van diverse opleidingen. Denk bijvoorbeeld aan studenten van de PABO of van de opleiding onderwijsassistent.

Juf Lilian verzorgt onderwijs aan onze excellente leerlingen in het groeiLAB.

Dagelijks worden we ondersteund door juf Sarah, onze secretaresse. Juf Miranda zorgt voor alle facilitaire zaken, als facilitair medewerker en meester Henk en juf Chandra zijn onze conciërges.